Sandby Bageri

Af Torben Broskov Larsen Konditoriet Bager Svenn Sandby

Ud fra mine erindringer og hvad jeg har fået fortalt, vil jeg gerne beskrive livet og dagligdagen i Sandby bageri, mens det stadig var bageri.

Sandby Bageri, som det så ud engang.
Bemærk afholdsrestauranten ved siden af Bageriet.

For at begynde med begyndelsen kom min far hertil med sine forældre fra København, hvor de havde glarmesterværksted og butik, som de startede her i Sandby ca. 1921. Min far gik den sidste tid i skole her og til præst hos pastor Bondorf.
Læretiden som bager udstod han hos bagermester J.F. Andersen, Nørregade 7, Ringsted på hjørnet af Nørregade og Skidenstræde overfor Ligkistemagasinet. Senere blev det hotel og restauration “Den brogede Hest” eller “Centralhotellet”. Her var der indkørsel til rutebilstationen og nu Parkstræde ved Ringsted Centret.

Far arbejdede som bagersvend i Dianalund bageri og senere hos broderen til mester, som havde Ørslev Bageri.
Her blev han smidt ud, da lærlingen kom og sagde til min far, at han skulle sige fra mester, at når han var færdig i bageriet, skulle han vaske mesters bil. Så sagde min far: “Hvis mester havde nogen bil, der skulle vaskes, kunne han selv gøre det”, og så var det farvel og tak.

Nyt bageri i Sandby
I 1931 åbnede far bageriet her, da kostede wienerbrød 8 øre og snegle 4 øre. der var også nogle, der mente, at han måske kunne klare den i 14 dage; men den holdt dog i 67 år. Hans forældre døde i 30erne, hans mor sidst. De havde hjulpet meget, ligesom mange af fars venner gjorde. Da far blev alene, søgte han en husholderske, og der kommer min mor ind i billedet i 1939. Mor havde en søn med fra et tidligere ægteskab, Frits. Far og mor blev gift i 1941, og jeg kom til verden i 1942, så af gode grunde kan jeg ikke huske krigen, men jeg ved, det var meget vanskeligt at få varer til bageriet. Alting var meget besværligt, mor sørgede for varme i fem kakkelovne og bageriovnen. De har virkelig slidt meget for at få det til at køre.

Sandby Bageri i starten.

Dengang var der mange karle på gårdene, som ikke levede så godt. De kom om aftenen i afholdsrestaurationen, som var bygget til bageriet. Dengang havde de åbent til kl. 23. Der var ikke så mange steder, man kunne mødes, så det var her, de kom og købte sodavand og basser og kunne ordne hele verdenssituationen, og der blev spillet kort. Transporten hertil var gående eller på cykel.
Der var også flere originaler, som kom her, som man i dag vel kalder lettere retarderet, men dengang var der ikke nogen til at tage sig af dem, de måtte klare sig selv.

Bager-Svenn i Bageriet.

For at klare den første tid kørte min far brødtur ud omkring og solgte brød og kager, og han kørte til skovfester rundt omkring bl.a. til Sandbygårds Skov og solgte brød og is. Min far havde en kusine i København, som hjalp i butikken, når hun var på besøg, senere blev det hendes datter Kamma, som også har hjulpet os meget i de senere år og stadig kommer hos os. Som dreng kørte Frits ud med varer på cykel i al slags vejr og også under krigen. Jeg har også selv kørt, men knapt så meget.

Nye tider
Da fjernsynet kom frem, var vi nogen af de første på egnen, der fik sådan et. Det stod i restaurationen, og så kom folk, hvis der var noget, de ville se f.eks. “Kvit eller Dobbelt”, de købte sodavand og kage, øl og spiritus har vi aldrig solgt. Det blev ikke nogen særlig god forretning, der kom alt for mange, de kunne ikke komme ud og handle, men det var meget hyggeligt.Jeg er også udlært bager i Ringsted i Wienerbageriet hos Axel Rasmussen, det var et rigtig godt lærested.

2 generationer
I 1965 blev jeg gift med Kirsten Marie ude fra Skovmarken. vi boede på 1. sal hos mine forældre i de første 4 år, hvor vi fik 2 drenge, Carsten og Thomas, som begge bor tæt på. Carsten i Vetterslev og Thomas i Ringsted.
I disse år arbejdede vi sammen som kompagnoner med min far og mor. På dette tidspunkt lukkede vi kl. 21, der var ikke så mange karle på gårdene mere.

“Bager Svenn”
I 1970 overtog vi forretningen, og dengang kom den til at hedde “Bager Svenn”, fordi min har hed Svenn og altid blev kaldt “Bager Svenn”. 1. april samme år flyttede far og mor til Ringstedmarken, men de kom meget og hjalp os.
Min far og jeg havde en stor fælles interesse, og det var dilettant. Sommerspillene i Vetterslev Præstegårdshave var en fantastisk succes, der var vi også med flere gange.
Der kom folk langvejs fra, og præsten, Edvard Nielsen, fik flyvemaskinerne til at flyve uden om Vetterslev for at undgå larmen under forestillingen. Til øveaften på “Molboerne” så Kirsten og jeg hinanden for første gang. Hun var kun 12 år, men vi har set en del til hinanden siden.

Butikken i nyere tid.

I 1961 startede “Sandbytruppen” med min far som instruktør og konferencier, og Kirsten og jeg sang og fortalte monologer. Vi havde Erik Christensen med som pianist, og forskellige børn og unge mennesker har deltaget. Børn gør altid lykke på plejehjem og andre steder for ældre mennesker, som hovedsageligt var vort publikum. Vi tog ud i ca. 20 år, og så passede mor det derhjemme.

Kirsten og Torben synger, mens Niels spiller.

Udvidelse af bageriet
I 1977 byggede vi nyt bageri, kølerum og lagerrum. Det blev rigtig dejligt, og det var da godt, vi fik glæde af det så længe.

Butikken i nyere tid.

Vi arrangerede 2 kundefester i Sandby forsamlingshus med sponsorhjælp fra vore leverandører, og vi stod selv for underholdningen, og så var der dans bagefter.
I weekenderne og skoleferierne havde vi unge mennesker til at hjælpe i bageriet og forretningen. Vi har haft utrolig mange søde og dygtige unge, og vores egne drenge har også hjulpet i bageriet, da de blev gamle nok, og indtil de rejste hjemmefra.
Da Sørup Herregård åbnede, var vi heldige at få dem som kunde, og de fortsatte indtil vi lukkede, hver dag undtagen mandag hvor vi havde lukket. I den tid havde vi også den eneste lærling, vi har haft her, Brian Nygaard Jensen, en dygtig og flittig ung mand.

Strukturændringer
Den største beslutning, vi nogensinde har taget, var, da vi måtte lukke; men det har vi aldrig fortrudt, vi skulle bare have gjort det et par år før, men det kan man altid se bagefter. Vi havde 28 dejlige år. Vi lukkede 31. august 1998.
Vi bor stadig samme sted, og her bliver vi, hvis det kan lade sig gøre. Jeg er blevet båret hertil og vil bæres herfra. Det må man vel kalde kærlighed til barndomshjemmet.