Brødets historie

Der findes ingen steder nogen tidsfæstning af, hvornår menneskene begyndte at bage brød, så det er derfor kun gætteværk, når videnskaben skal fastslå begyndelsen for dette for os så nødvendige levnedsmiddel. Sandsynligvis har det været meget primitivt, da det er begyndt, de første brød har sikkert været fladbrød, som blev bagt af solen eller på store sten, som blev opvarmet i bålet, hvorefter man har lagt dejen derpå. Eller man lavede snobrød, som det vi kender i dag som spejderne laver ved at sno dejen om en pind og så bage det over bålet. Der findes billeder af sådanne ægyptiske “solbagerier”.

Tegning: Æltning af brød

De ældste brød i verden findes på British Museum i London. Det er fundet i en ca. 6000 år gammel kongegrav og ser ud til at være bagt i en ovn. Et sagn fortæller, at en ægypter ved navn Annus er bageovnens opfinder. Der er dog større sandsynlighed for, at såvel brødbagning som opfindelse af bageovnen er sket ved en århundrede lang udvikling.

Iflg. bibelens beretning ved vi, at man på Abrahams tid har kendt til brødbagning hos nomadefolkene; Abraham var nomade og boede i telt, man må derfor gå ud fra, at brødet blev bagt ved bålet, da det er udelukket, at der fandtes bageovne hos nomaderne, der stadig drog fra sted til sted (1. mosebog 18,6). Ligeledes har man vel næppe brugt syrnet brød, men 5-600 år senere på Moses tid, havde man af ægypterne lært at bage syrnet brød, det ser vi af beretningen om israelitternes udgang af Ægypten 2. mosebog 12,8. De skulle spise påskelammet med usyret brød, en påskeskik der har holdt sig blandt jøderne indtil vore dage.
Hvorfor de skulle spise usyret brød står der intet om, men det var en hellig handling, og iflg. moseloven skulle alt, som ofredes til Herren, være rent og friskt og uden lyde, hvorfor det er nærliggende at antage, at det syrnede brød af israelitterne blev betragtet som ikke friskt. Surdej skal jo som bekendt have nogle dage til at begynde at arbejde, da surdejen jo består af levende organismer. Først ved bageovnens fremkomst har det været muligt at bage de syrnede brød, som jo er større brød og derfor har været umulige at gennembage på sten eller i solen, og man har derved fået kendskab til brød, som blev noget andet end de primitive, ufordøjelige skorper fra før.

Tegning: Brød på hylder

Man mener, at man opdagede syrningen af brødet ved et tilfælde, hvor man har været ved at lave dej til bagning og så er blevet forstyrret og er kommet bort fra det. Siden har man fortsat bagningen for ikke at smide den dyre dej væk og har derved opdaget, at det faktisk smagte meget bedre på den måde.

Brødbagning har gennem århundreder været udført af kvinderne, dog har man i fortiden, hvor man i de finere hjem holdt slaver, ladet dem gøre det. Den første beretning, vi har om en bager, stammer også fra biblen. I 1. mosebog kapitel 40 læser vi om Kong Faraos hofbager, der blev kastet i samme fængsel som Josef; han har muligvis villet forgive kongen ved at komme gift i brødet. I hvert fald blev han henrettet. Disse slaver og hofbagere har været de første mandlige bagere, og det kan vel tænkes, at hele bagerfaget som sådan er opstået på den måde og til det, vi i dag kalder håndværksbageren.